Kennel Atomkraft

Målet med vår uppfödning av Staffordshire Bullterrier är att avla fram en frisk hund i kropp och själ.

En hund med sociala egenskaper uppdaterade till hur vårt samhälle ser ut och de krav på anpassning som krävs när stor del av hundpopulationen lever i städerna eller i dess närhet, där man ofta får samsas om både rastutrymmen och strövområden.

Att ge hundarna bättre grunder för att kunna fungera och trivas är för oss viktigt, att jobba för att få fram de egenskaper som bäst lämpar sig i den här anpassningen. Med det vill jag ha fram = stor tillgänglighet, låg skärpa, låg social kamplust, nervfast, stor kapacitet att lösa konfliktsituationer genom lek och snabb avreaktionsförmåga.

Här vill jag ge en förklaring till meningen ”låg skärpa”. Med det menar jag inte en seg hund utan en hund med en fast nervkonstitution, vänlig och sansad som inte tänder på alla cylindrar av små provokationer eller annan störning i vardags miljön. Alltså ett lugnt och fast temperament.

Dom egenskaperna väl hanterade av en konsekvent hundägare som jobbar för att bygga en ömsesidig tillit med sin Staffe, en relation utvecklad på kärlek och respekt.

 

När det gäller exteriören vill jag helst ha en hund på 37-41 cm och 17-23 kg. En viss avvikelse från rasstandarden som säger upp till 17 kg för hanhundar. Det faller mig mest i smaken och det är de mått som är mest gångbart vid utställning. Men med det inte sagt att jag inte ser de positiva egenskaper som kan finnas i högre hundar, om det är rastypiska för övrigt.

____________